Κατηγορία: Uncategorized

Γεια σου, Telos!

Sofos Network ενώνετε με το δίκτυο Telos Blockchain ως ανεξάρτητος παραγωγός μπλοκ. Για να συμμορφωθούν με τη Συμφωνία Χειριστών Δικτύου (TBNOA) της Telos, οι συμμετέχοντες καλούνται να αποκαλύψουν…