Ο σοφός υπογράφει τη σύμβαση παραγωγού μπλοκ του Telos

Το συμβόλαιο ανθρώπινης γλώσσας του Telos

Το συμβόλαιο ανθρώπινης γλώσσας του Telos

Συγγραφείς: Μαρκ Κόεν, Μπεθ Φάρναμ, Αζάντ Χαλίμ, Τζιμ Χιούιτ, Ντάγκλας Χορν, Ίαν Πάντσειρ, Σαγιίντ Μούμπαμπαρ Σαντίκ, Τζαν σιτ, Σουές Κουμάρ Τίλα, Άνταμ Ζιένταρσκι

Έγκριση: εγκρίθηκε από την ομάδα συνεργατών της Telos 2018-
10-9Voting: Ναι – 21, όχι – 2, αποχή – 1

Δομές δεδομένων

Sofos. Network/BP. JSON

Όροι ανθρώπινης γλώσσας

1. Πρόθεση δράσης — {{regproducer}}

Η πρόθεση της δράσης {{regproducer}} είναι η εγγραφή ενός λογαριασμού ως υποψηφίου παραγωγού-μπλοκ, η απαρίθμηση των υποχρεώσεων και των κανόνων της υποψηφιότητας και της λειτουργίας του παραγωγού-αποκλεισμού και η ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τις κυρώσεις και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβίαση αυτών των κανόνες και υποχρεώσεις.

2. Διορισμό

Εγώ, sofosnetwork, διορίζω τον εαυτό μου για να το εξετάσει ως εκλεγμένος παραγωγός μπλοκ. Αυτός ο διορισμός περιλαμβάνει τη ρητή συμφωνία σε όλους τους όρους της εν λόγω σύμβασης ανθρώπινης γλώσσας από την υποψήφια οντότητα παραγωγού-τομέα και όλους τους ιδιοκτήτες της.

3. Αποκάλυψη του παραγωγού-κλειδιού

Αν το sofosnetwork έχει επιλεγεί για την παραγωγή μπλοκ με το συμβόλαιο «όιωσιο», θα υπογράψω μπλοκ με το {{producer_private_key} αναγνωρίσιμο δημοσίως ως {EOS6f46GAEjxY7N9nGRHxqE5HDptTXYDJJpfiUxxPfMP5uoRQuvhx}} και δηλώνω ότι θα κρατήσω αυτό το κλειδί μυστικό και ασφαλής. Αν υποπτεύομαι ότι το κλειδί μου έχει παραβιαστεί, θα ξανακαλέσω αυτό το συμβόλαιο με ένα νέο ασφαλές κλειδί.

4. Αποκάλυψη πληροφοριών οντότητας και διακομιστή

I, sofosnetwork, αναγνωρίζω ότι έχω αποκαλύψει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την οντότητα κατασκευαστή μπλοκ και την τοποθεσία (ες) διακομιστή. Τα δεδομένα θέσης διακομιστή είναι ακριβή εντός δύο βαθμών γεωγραφικού πλάτους και μήκους. Η χώρα κατοικίας της οντότητας ιδιοκτησίας μου, εκφρασμένη με κωδικό ISO 2 γραμμάτων είναι {{entity_domicile_country} = GB}. Η τοποθεσία (-ες) του διακομιστή (-ων) του κατασκευαστή μπλοκ μου είναι {{location_name} = LONDON}, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, εκφρασμένος ως κωδικός ISO 2 γραμμάτων είναι {{server_location_country} = GB}. Η θέση του διακομιστή (-ών) του κατασκευαστή μπλοκ, εκφρασμένη σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος είναι {{server_location_latitude} = 51,507351}, {{server_location_longitude} =-0,127758}.

5. Επιβολή κυρώσεων μέσω σύμβασης «enforcebprules»

I, sofosnetwork, αναγνωρίζω ότι αν δεν εκπληρώσω τις υποχρεώσεις ή παραβώ τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση, οι λοιποί παραγωγοί μπλοκ θα μου επιβάλουν τις κυρώσεις που απαριθμούνται για την αντίστοιχη παράβαση. Το όχημα για την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής είναι η σύμβαση «enforcebprules» που μπορεί να εκτελεστεί από οποιονδήποτε παραγωγό-μπλοκ για να προβάλει παραβίαση των κανόνων και να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για την παράβαση. Η σύμβαση «enforcebprules» θα με προειδοποιήσει αν κατηγορηθώ για παραβίαση και θα έχω το πολύ 50.000 μπλοκ (περίπου επτά ώρες) για να αναρσω μια αντίκρουση στα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν εναντίον μου πριν από την ψηφοφορία άλλων κατασκευαστών. Εάν η πλειονότητα των εκλεγμένων παραγωγών μπλοκ 2/3 + 1 ψηφίσει ότι είναι πεπεισμένοι ότι η παράβαση είχε συμβεί, τότε θα επιβληθεί η σχετική κύρωση.

6. Υποχρέωση επιβολής κανόνων παραγωγού-αποκλεισμού

I, sofosnetwork, αναγνωρίζω ότι κάθε φορά που υπηρετώ ως παραγωγός μπλοκ, θα εφαρμόζω τους κανόνες και τις συναφείς ποινές που ορίζονται σε αυτή τη σύμβαση για την ανθρώπινη γλώσσα, όταν ένας άλλος παραγωγός μπλοκ αναφέρει αποδεικτικά στοιχεία για φερόμενη παράβαση με τη μορφή εκτέλεσης του » enforcebprules «. Όταν το «enforcebprules» εκτελείται από οποιονδήποτε παραγωγό μπλοκ, έχω την υποχρέωση να αξιολογήσω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται τόσο από τον κατηγορούμενο όσο και από τους κατηγορουμένους και να ψηφίσω αν τα αποδεικτικά στοιχεία μου αποδεικνύουν ότι συνέβη η εικαζόμενη παράβαση. Θα κάνω, εντός 100.000 τετραγώνων (περίπου 14 ώρες) της σύμβασης που εκτελείται για πρώτη φορά στην υπόθεση, να κάνω μια οριστική Ναι ή όχι μέσω της σύμβασης «enforcebprules» για το αν είμαι πεπεισμένος ότι συνέβη η παράβαση. Αν δεν ψηφίσουμε εντός 100.000 τετραγώνων, θα παραβιάσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραγωγού μέχρι να ψηφίσω ή η σύμβαση «enforcebprules» έχει θεσπιστεί με πλειοψηφία 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ. Αν ανακαλύψω στοιχεία παραβίασης αυτής της σύμβασης ανθρώπινης γλώσσας από άλλον παραγωγό, είμαι υποχρεωμένος να εκτελέσω το συμβόλαιο «enforcebprules» και να προσκομήσω αποδεικτικά στοιχεία για την υποτιθέμενη παραβίαση όσο πιο γρήγορα μπορώ να ερευνήσω και να συλλέξω στοιχεία.

7. Παραίτηση και απομάκρυνση για ανικανότητα εκτέλεσης υποχρεώσεων

Εάν η sofosnetwork δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της εν λόγω σύμβασης ανθρώπινης γλώσσας, θα παραιτηθώ από τη θέση μου υποβάλλοντας εκ νέου αυτή τη σύμβαση με το μηδενικό κλειδί παραγωγής. Εάν η sofosnetwork δεν παραιτηθεί όταν δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τις εν λόγω υποχρεώσεις, sofosnetwork αφαιρείται με αυτοματοποιημένη σύμβαση ή με ενέργειες των υπόλοιπων παραγωγών μπλοκ. sofosnetwork μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή όταν δεν παράγει το 15% ή περισσότερο των εκχωρημένες μπλοκ του σε μια περιστροφή της ρουτίνας προγραμματισμού κατασκευαστή μπλοκ, ή όταν 1/3 – 1 παραγωγοί μπλοκ αποτυγχάνουν να παράγουν μπλοκ στο τρέχον χρονοδιάγραμμα και sofosnetwork είναι το μπλοκ παραγωγό με τον υψηλότερο αριθμό χαμένων τετραγώνων ή το χαμηλότερο ποσοστό ψήφων των κρατών μελών μεταξύ της ομάδας παραγωγών μπλοκ που δεν παράγει μπλοκ.

8. Αντικειμενικά έγκυρα και μη έγκυρα μπλοκ

I, sofosnetwork, αναγνωρίζω ότι ένα μπλοκ είναι «αντικειμενικά έγκυρο» αν συμμορφώνεται με τους ντετερμινιστές κανόνες blockchain που ισχύουν κατά τη στιγμή της δημιουργίας του, και είναι «αντικειμενικά Άκυρο» Αν δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες αυτούς.

9. Υπογραφή μηνυμάτων με κλειδί παραγωγού

I, sofosnetwork, συμφωνώ να χρησιμοποιήσω μόνο το {{producer_key}} για να υπογράψω μηνύματα στα ακόλουθα σενάρια: προτείνοντας ένα αντικειμενικά έγκυρο μπλοκ κατά τη στιγμή που ορίζεται από τον αλγόριθμο προγραμματισμού μπλοκ, προεπιβεβαιώνοντας ένα μπλοκ που παράγεται από άλλον παραγωγό στην χρονοδιάγραμμα όταν βρίσκω το εν λόγω μπλοκ αντικειμενικά έγκυρο, επιβεβαιώνοντας ένα μπλοκ για το οποίο sofosnetwork έχει λάβει 2/3 + 1 προεπιβεβαίωσης μηνύματα από άλλους παραγωγούς. Η προφανής εκ προθέσεως παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από την πλειοψηφία των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, θα είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 16.000.000 μπλοκ (περίπου 90 ημέρες) για το πρώτο αδίκημα ή 63.000.000 μπλοκ ( περίπου 365 ημέρες) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα. Μπορεί επίσης να είμαι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις που οφείλονται σε αυτή την ενέργεια.

10. Αποδοχή ευθύνης και αποζημίωσης

Εγώ, η sofosnetwork, αποδέχομαι την ευθύνη για οποιαδήποτε και όλα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη δική μου: υπογραφή δύο διαφορετικές προτάσεις μπλοκ με την ίδια χρονική σήμανση με {{producer_key}}, υπογραφή δύο διαφορετικές προτάσεις μπλοκ με τον ίδιο αριθμό μπλοκ με {{producer_ Key}}, υπογραφή οποιασδήποτε πρότασης μπλοκ που βασίζεται σε ένα αντικειμενικά άκυρο μπλοκ, υπογραφή προεπιβεβαίωσης για ένα αντικειμενικά άκυρο μπλοκ, υπογραφή επιβεβαίωσης για ένα μπλοκ για το οποίο δεν διαθέτω προεπιβεβαιωμένα μηνύματα από 2/3 + 1 άλλους παραγωγούς. Προφανής εσκεμμένη παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από την πλειοψηφία των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, θα πρέπει να είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 16.000.000 μπλοκ (περίπου 90 ημέρες) για το πρώτο αδίκημα ή 4 63.000.000 μπλοκ (περίπου 365 ημέρες) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα. Μπορεί επίσης να είμαι υπεύθυνος για ζημιές λόγω αυτής της δράσης.

11. Κακόβουλη συμπαιγνία

I, sofosnetwork, συμφωνώ ότι η διπλή υπογραφή για μια χρονική σήμανση ή έναν αριθμό μπλοκ σε συνεννόηση με 2 ή περισσότερους άλλους παραγωγούς θα θεωρείται αυτομάτως κακόβουλη και θα υπόκειται σε πρόστιμο ίσο με το προηγούμενο έτος της αποζημίωσης που έλαβε και άλλες ζημίες. Μια εξαίρεση μπορεί να γίνει εάν το sofosnetwork μπορεί να αποδείξει ότι η διπλή υπογραφή συνέβη λόγω ενός σφάλματος στο λογισμικό αναφοράς. το βάρος της απόδειξης είναι στο sofosnetwork. Η προφανής εκ προθέσεως παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από την πλειοψηφία των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, θα είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 63.000.000 μπλοκ (περίπου 365 ημέρες) για το πρώτο αδίκημα ή 315.000.000 (περίπου 5 έτη) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα.

12. Παρεμβολή στην εκλογική διαδικασία του παραγωγού-μπλοκ

Εγώ, η sofosnetwork, συμφωνώ να μην παρέμβω στην εκλογική διαδικασία των παραγωγών. Συμφωνώ να επεξεργαστούμε όλες τις εκλογικές συναλλαγές των παραγωγών που συμβαίνουν σε μπλοκ που δημιουργώ, να υπογράψουν όλα τα αντικειμενικά έγκυρα μπλοκ που δημιουργώ που περιέχουν εκλογικές συναλλαγές, και να υπογράψουν όλες τις προεπιβεβαιώσεις και επιβεβαιώσεις που είναι απαραίτητες για να διευκολυνθεί η μεταφορά του ελέγχου σε το επόμενο σύνολο παραγωγών, όπως καθορίζεται από τη σύμβαση συστήματος. Η προφανής εσκεμμένη παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από την πλειονότητα των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, θα είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για να είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 16.000.000 μπλοκ (περίπου 90 ημέρες) για την πρώτη αξιόποινη πράξη ή 63.000.000 μπλοκ (περίπου 365 ημέρες) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα.

13. Τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων παραγωγού-μπλοκ

I, sofosnetwork, αναγνωρίζω ότι η παραβίαση των ελάχιστων απαιτήσεων του παραγωγού-μπλοκ παροχής Telos θα είναι αιτία για την έκπτωση από την υπηρεσία του sofosnetwork ως παραγωγού-μπλοκ μέχρι την sofosnetwork για άλλη μια φορά σε συμμόρφωση. Η συμμόρφωση παρακολουθείται και εφαρμόζεται με έξυπνη σύμβαση, Oracle, άλλο αντικειμενικό ή ανιδιοτελή μέρος, καθώς οι προγραμματιστές του δικτύου ορίζουν αρχικά την έναρξη του δικτύου ή τροποποιούν μεταγενέστερα. Οι τρέχουσες ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγού-μπλοκ TLOS καταγράφονται στην αλυσίδα σε διεύθυνση που γνωστοποιείται δημοσίως.

14. Έλεγχος ταυτότητας των ομότιμων δικτύων

Η Κοινότητα συμφωνεί να επιτρέψει sofosnetwork για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ομοτίμων, όπως απαιτείται για την πρόληψη καταχρήσεων και άρνησης υπηρεσίας επιθέσεων. Ωστόσο, sofosnetwork συμφωνεί να μην εισάγουν διακρίσεις κατά των μη καταχρηστικών ομοτίμων. Φαινομενικά εσκεμμένη παραβίαση του προηγούμενου, 5 όπως κρίνεται από την πλειονότητα των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, θα είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 5.000.000 μπλοκ (περίπου 29 ημέρες) για το πρώτο αδίκημα ή 32.000.000 μπλοκ ( περίπου 180 ημέρες) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα.

15. Δίκαιη διακίνηση στην επεξεργασία συναλλαγών

I, sofosnetwork, συμφωνούν να επεξεργάζονται τις συναλλαγές σε μια πρώτη-in, πρώτης-out, βέλτιστη προσπάθεια βάση και να το νομοσχέδιο τίμια συναλλαγές για μετρημένο χρόνο εκτέλεσης. Η προφανής εκ προθέσεως παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από την πλειοψηφία των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, θα είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 5.000.000 μπλοκ (περίπου 29 ημέρες) για το πρώτο αδίκημα ή 32.000.000 μπλοκ ( περίπου 180 ημέρες) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα.

16. Χωρίς αναδιάταξη συναλλαγών σε κέρδος

I, sofosnetwork, συμφωνώ να μην χειραγωγήσω το περιεχόμενο των μπλοκ προκειμένου να αντλήσω κέρδος από τη σειρά με την οποία οι συναλλαγές περιλαμβάνονται στον κατακερματισμό του μπλοκ που παράγεται. Προφανής εσκεμμένη παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από 2/3 + 1 πλειοψηφία όλων των κατασκευαστών μπλοκ, θα είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 16.000.000 μπλοκ (περίπου 90 ημέρες) για το πρώτο αδίκημα ή 63.000.000 μπλοκ ( περίπου 365 ημέρες) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα.

17. Ιδιοκτησία

Εγώ, η sofosnetwork, συμφωνώ να γνωστοποιήσω και να πιστοποιήσω με ποινή ψευδορκία όλους τους τελικούς πραγματικούς ιδιοκτήτες του ιδιοκτησιακού μου φορέα που κατέχουν περισσότερο από 5% και όλους τους άμεσους μετόχους. Όταν απαιτείται από τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραγωγού μπλοκ Telos, θα παρέχω επίσης έναν κατακερματισμό επαλήθευσης ταυτότητας από μια αποδεκτή υπηρεσία επαλήθευσης ταυτότητας τρίτου μέρους, μαζί με το όνομα της εν λόγω υπηρεσίας. Όλοι οι κάτοχοι της οντότητας της ιδιοκτησίας μου παρατίθενται σ
το παρόν:
{{owner
{name} = Azad Halim,
{percentage} = 100%,
{idprovider}= https://keybase.io/azad_halim,
{idhash}=

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

sofosnetwork
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Keybase OpenPGP v2.1.3
Comment: https://keybase.io/crypto

wsFcBAABCgAGBQJdneGZAAoJEFiXibYEGTtkR6wQAK5ytvKQ2xnGIiN5tWBEKT57
81O/L1tFu+1S3UBhexN3k+mllj3JzTI0pSkz+2Dwy1rc7JD5NNyEN1NCUjzZLQcF
UtcgWw4e8q6OCxsMLud/HFlvptFoJMYogILW2mxyKgEjJqnKqgy5Q92KFfk1/qeR
TR3hf7A1GhWRX2mNBhAxWBB8xpuRR9w6AubSTW8fLV6Ld5WyIg8cR45MTG1CsnrL
pIRo4CyXYu5TMqDwrbBqm0Q9aDL1Xnjg+Nibgn6yej02p8WzqOFxzB6LNlzjfMtA
1rRN15wW73u61hm6OkHNn06QnuinHXJfv7jEY7IUUYKGmKQsWIDtokfvZEZX7Q7s
AsgQ4AFvmw59TgtXaKJYAHpYOUQ3IAs4IKeysgY/3BYkCEO9R9SgoIcyUQ9UuPpO
OITD5rTgR+AvNgJCR0tI1Gy7xpwFUhKOxaU23rThW4SGFq6sjqVhDPxHTyAbLxng
3P2QUaLtLx2T+VdlpQheKEnf+7Ln/sEAdLsWkA3V38WFQUNSywdgso9SWyldtAYj
h9UIB/b+T022OJ7wkxFXkKs1+b54esZANFQpL4P8ih42eSRnASxZayF7J9Wb4sqz
nugOwGC5oWJSwso25p+r7ILfYcD4KWAty9EFaXiZujobmH79giuyYndiICqSsigP
oLZ3pH+hjgOYf2qfWf+f
=4Ccx
-----END PGP SIGNATURE----- 

}}.
Δεν θα παρερμηνήσω την κυριότητα ή το καθεστώς ποινής οποιουδήποτε ιδιοκτήτη σε μια απόπειρα αποφυγής ποινών. Η παραπλανητική δήλωση περιλαμβάνει ορθογραφικό λάθος ή χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική γραφή του ιδίου προσώπου ή οντότητας, αναφέροντας το όνομα μιας οντότητας που ανήκει ή ελέγχεται από περισσότερο από 5% του κατόχου του καταλόγου, ή αναφέροντας το όνομα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας που δεν είναι το πραγματικό ωφέλιμο ιδιοκτήτη ή την εμπιστευτικός τους. Η προφανής εκ προθέσεως παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από την πλειοψηφία των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, θα είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 16.000.000 μπλοκ (περίπου 90 ημέρες) για το πρώτο αδίκημα ή 63.000.000 μπλοκ ( περίπου 365 ημέρες) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα.

18. Κυριότητα περισσότερων του ενός παραγωγών μπλοκ

I, sofosnetwork, αναγνωρίζουν ότι καμία οντότητα, είτε πρόκειται για ατομικό, εταιρικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, είτε για αποκεντρωμένη οργάνωση, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για περισσότερους από έναν υποψηφίους παραγωγούς μπλοκ ανά πάσα στιγμή. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και τα αδέλφια ενός ιδιοκτήτη θεωρούνται τα ίδια με τον ιδιοκτήτη. Κάθε παραγωγός μπλοκ με οποιονδήποτε ιδιοκτήτη που βρίσκεται επί του παρόντος υπό ποινή από το συμβόλαιο «enforcebprules», αποκλείεται για όλη τη διάρκεια της ποινής.

19. Παραγωγή μπλοκ στο χρονοδιάγραμμα

I, sofosnetwork, συμφωνώ να μην παράγω τετράγωνα πριν από την προγραμματισμένη ώρα μου, εκτός αν έχω λάβει όλα τα μπλοκ που παράγονται από τον προηγούμενη παραγωγό. Η προφανής εκ προθέσεως παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από την πλειοψηφία των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, θα είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 5.000.000 μπλοκ (περίπου 29 ημέρες) για το πρώτο αδίκημα ή 32.000.000 μπλοκ ( περίπου 180 ημέρες) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα.

20. Παραγωγή μπλοκ σε ακριβή χρόνο

I, sofosnetwork, συμφωνώ να μην δημοσιεύσετε μπλοκ με χρονικές σημάνσεις περισσότερα από 500ms στο παρελθόν ή το μέλλον, εκτός εάν το προηγούμενο μπλοκ είναι περισσότερο από 75% πλήρες με είτε CPU ή εύρους ζώνης δικτύου μετρήσεις. Η προφανής εκ προθέσεως ή αμέλεια παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από την πλειονότητα των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, πρέπει να είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 5.000.000 μπλοκ (περίπου 29 ημέρες) για το πρώτο αδίκημα ή 32.000.000 μπλοκ (περίπου 180 ημέρες) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα.

21. Ορισμός ακριβούς παροχής μνήμης RAM

I, sofosnetwork, συμφωνώ να μην ρυθμίσετε την παροχή RAM σε περισσότερη μνήμη RAM από ό, τι οι κόμβοι παραγωγής μπλοκ μου μπορεί να υποστηρίξει αυτήν τη στιγμή. Η προφανής εκ προθέσεως παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από την πλειοψηφία των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, θα είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ για 5.000.000 μπλοκ (περίπου 29 ημέρες) για το πρώτο αδίκημα ή 32.000.000 μπλοκ ( περίπου 180 ημέρες) σε δεύτερο ή μεταγενέστερα αδικήματα.

22. Ψηφοφόρος-συγκεχυμένα ονόματα παραγωγών μπλοκ

I, sofosnetwork, συμφωνώ να μην καταχωρώ ένα όνομα παραγωγού που προορίζεται ή θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει σύγχυση μεταξύ των ψηφοφόρων του Telos ως προς την ταυτότητά τους σε σύγκριση με άλλους παραγωγούς μπλοκ της Telos. Η προτεραιότητα των ονομάτων θα χορηγηθεί στον υποψήφιο παραγωγό-μπλοκ ο οποίος καταχωρήθηκε για πρώτη φορά στο δίκτυο Telos ή στην προ-εκκίνηση του Telos. Μέχρι να ενεργοποιηθεί το δίκτυο Telos για έξι μήνες, θα δοθεί η ίδια προτεραιότητα στον αποκλεισμό των υποψηφίων παραγωγών που καταχωρησαν ένα όνομα παραγωγού κατά τις πρώτες 30 ημέρες του αρχικού συστήματος EOS. Η παραβίαση του προηγούμενου, όπως κρίνεται από την πλειοψηφία των 2/3 + 1 όλων των παραγωγών μπλοκ, θα είναι αιτία για την έκπτωση μου από όλες τις υπηρεσίες ως παραγωγός μπλοκ μέχρι να καταχωρηθεί ένα νέο όνομα παραγωγού μπλοκ. Δεν θα υπάρξει άλλη κύρωση για την παράβαση.

23. Τροποποιητική σύμβαση για την ανθρώπινη γλώσσα του «regproducer»

I, sofosnetwork, αναγνωρίζω ότι οι όροι της εν λόγω σύμβασης για την ανθρώπινη γλώσσα μπορούν να τροποποιηθούν από καιρό σε καιρό από τους ιδιοκτήτες της Telos που ψηφίζουν για τη σύμβαση «στρουθόφιρα» όπως περιγράφεται στη λειτουργική συμφωνία δικτύου Telos. Αν δεν συναινώ στους νέους όρους της τροποποιημένης σύμβασης για την ανθρώπινη γλώσσα, πρέπει να αφαιρέσω τον υποψήφιο παραγωγό μου από την υπηρεσία. Παραμένοντας εγγεγραμμένοι ως παραγωγός μπλοκ πάνω από 180.000 μπλοκ (περίπου 25 ώρες) μετά την τροποποίηση αυτής της σύμβασης ανθρώπινης γλώσσας δείχνει την αποδοχή μου για τη νέα έκδοση.

24. Ορισμοί

Ο όρος «παραγωγός κατά μπλοκ» θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους έως 21 άλλους υποψήφιους παραγωγούς που πράγματι επικυρώνουν συναλλαγές στο δίκτυο Telos, συμπεριλαμβανομένου κάθε μη εκλεγμένου υποψηφίου παραγωγού-μπλοκ που εξυπηρετεί τη λειτουργία επικύρωσης λόγω της αποτυχίας άλλου ή τα συστήματα εναλλαγής που προορίζονται να βοηθήσουν την υγεία των δικτύων ή οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο όρος «δεύτερο ή μεταγενέστερο αδίκημα» αναφέρεται σε παραβιάσεις κάθε αδικήματος που περιγράφεται στην ίδια παράγραφο της παρούσας σύμβασης για την ανθρώπινη γλώσσα, αλλά όχι σε αδικήματα που περιγράφονται σε διαφορετικές παραγράφους. Ένα δεύτερο ή μεταγενέστερο αδίκημα εφαρμόζεται μόνο εάν η πλειονότητα των παραγωγών μπλοκ 2/3 + 1 ψήφισαν για την επιβολή ποινής σε προηγούμενο φερόμενο αδίκημα. Η πλειονότητα των «2/3 + 1» σημαίνει έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο με 2/3rds του συνολικού αριθμού συν ένα επιπρόσθετο. Για λόγους σαφήνειας, όταν το σύνολο είναι 21 παραγωγοί μπλοκ, μια πλειοψηφία 2/3 + 1 θα απαιτούσε την ψήφο των 15 παραγωγών μπλοκ. Ως «σύμβαση ανθρώπινης γλώσσας» νοείται το τμήμα μιας έξυπνης σύμβασης που είναι γραμμένη σε μια ανθρώπινη γλώσσα, όπως η αγγλική ή η κορεατική, σε αντίθεση με μια γλώσσα υπολογιστή όπως η C++, με στόχο την σαφή έκφραση της πρόθεσης της συναλλαγής μεταξύ του χρήστη που εκτελεί το προσώπου ή της οντότητας που το ελέγχει. Ως «αποδεκτή υπηρεσία επαλήθευσης τρίτου μέρους» νοείται μια υπηρεσία ή οντότητα που παρέχει εξακρίβωση ταυτότητας ως κρυπτογραφική τιμή που παρατίθεται σε κατάλογο που διατηρείται στην αλυσίδα από τους παραγωγούς μπλοκ Telos και τροποποιείται με ψηφοφορία 2/3 + 1 παραγωγούς μπλοκ. Ως «σύμβαση «regproducer» νοείται κάθε σύμβαση ή συμβάσεις του συστήματος Telos που έχει σχεδιαστεί για να διορίσει μια οντότητα ως υποψήφια για παραγωγή υπό καθεστώς παραγωγής, ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση ονομάζεται πραγματικά «ρεγόρος παραγωγός». Ως «σύμβαση «enforcebprules» νοείται κάθε σύμβαση ή συμβάσεις συστήματος Telos που έχει σχεδιαστεί για την επιβολή της σύμβασης για τις ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγού ή τη σύμβαση «regproducer», ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση ονομάζεται πραγματικά «enforcebprules». Ως «σύμβαση «στρουθυραφιής» νοείται κάθε σύμβαση ή συμβάσεις συστήματος Telos που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στα μέλη του Telos να κυρώσουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε από τα έγγραφα διακυβέρνησης του Telos, ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση ονομάζεται πράγματι «στρουθυραραίος«. Οι όροι «σύμβαση του εοιο» και «σύμβαση συστήματος» σημαίνουν τη σύμβαση του κύριου λειτουργικού συστήματος ή τις συμβάσεις του συστήματος Telos iηiio, ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση ονομάζεται πράγματι «ιωσιο».

Πνευματικά δικαιώματα: αυτό το έγγραφο είναι στον δημό
σιο τομέα. Πηγή: https://github.com/…/regproducer_human_language_contract.md

Comments are closed.